Wednesday, May 22, 2013

Ønsker og håp

Skrevet i 1927 Av Max Ehrmann (1872–1945)

Gå stille gjennom livets kav og mas, og glem ikke hvilken fred det kan være i stillheten. 

Sørg for å ha et godt forhold til alle mennesker uten å være svak. Tal sannhet rolig og klart, og lytt til andre, selv til de kjedelige og uvitende; også de har sitt å berette.

Unngå støyende og aggressive mennesker, de er prøvelser for ånden. 

Dersom du sammenligner deg selv med andre, kan du bli skuffet og bitter; for det vil alltid finnes noen større og noen mindre enn deg. 

Gled deg over hva du har oppnådd, så vel som dine fremtidsplaner. Vær interessert i din egen fremgang, men likevel i ydmykhet; det er en virkelig verdi i livets skiftende tilskikkelser. 

Vær varsom i forretninger, for verden er full av bedrag. Men, la ikke dette gjøre deg blind for all den verdighet som finnes; mange mennesker kjemper for høye idealer, og overalt er livet fullt av heltemot.

Vær deg selv. Unngå å hykle hengivenhet. Tal ikke kynisk om kjærligheten, for tross alle skuffelser er den evig ny som gresset.

Møt årenes erfaringer med åpent sinn uten å savne din ungdomstid. 

Sørg for å nære og styrke din ånd til vern mot prøvelser. Plag deg ikke med unødige bekymringer. Mye angst skyldes tretthet og ensomhet. 

Ha orden på ditt liv, men tillat deg også å være snill mot deg selv.

Du er et barn av universet, ikke mindre enn trærne og stjernene; du har rett til å være her. Og enten du forstår det eller ikke, så tvil ikke på at universet utvikler seg som det skal.

Vær derfor i fred med Gud, hvilken oppfatning du enn måtte ha av Ham, og hva du enn strever med og håper på. I livets kamp og strid, hold fred med din sjel.

Med all sin falskhet, slit og slep og uoppfylte drømmer, så er det dog en vakker verden. Ha omsorg. Prøv å være lykkelig.