Tuesday, July 26, 2011

In Remembrance of the 93 Lives Lost in the Terrorist Attack - NORWAY, 22.07.2011

Bjørn Eidsvåg - Eg ser


Eg ser at du e trøtt
men eg kan ikkje gå
alle skrittå for deg
Du må gå - de sjøl
men eg vil gå de med deg
Eg vil gå de med deg

Eg ser du har det vondt
men eg kan ikkje grina
alle tårene for deg
Du må grina de sjøl
men eg vil grina med deg
Eg vil grina med deg

Eg ser du vil gi opp
men eg kan ikkje leva
livet for deg
Du må leva det sjøl
men eg vil leva med deg
Eg vil leva med deg

Ser at du er redd
men eg kan ikkje gå
i døden for deg
Du må smaka han sjøl
Men eg gjer død til liv, for deg
Eg gjer død til liv for deg
Eg gjer død til liv for deg