Tuesday, October 19, 2010

There's Hope For Everyone.

Natt til 2. oktober 2010
Håp for alle:
Kjære Medmenneske.
Jeg vill gi deg muligheten til og tre ut av denne synden før det er for sent, å leve slik du gjør er en stor synd og en skam for deg selv og din familie.
La meg og min kirke få hjelpe deg ut av denne gjørmen av homofilisk synd du sitter i å ta i mot Guds kjærlighet og slipp Jesus inn i hjertet ditt.

For Jesus elsker deg mitt barn!

Annie:
Kjære Ignoramus.
Jeg vil gi deg muligheten til å tre ut av denne synden før det er for sent, for å leve slik du gjør er en stor synd og skam for deg selv og din familie. La meg og min kirke Universitetet få hjelpe deg ut av denne gjørmen av ignorant og fordomsfull synd. Du må ta i mot Forskernes, De Logiske og Barmhjertiges kunnskap og kjærlighet, og slippe Innsikt, Selvinnsikt og Rasjonalitet inn i sinnet ditt.
For De ønsker deg, min Student!

...................

Og så levde de lykkelige alle sine dager.